Unge stemmer

Om projektet

I samarbejde med vores lokale partner støtter vi sydafrikanske unge, fra særligt fattige og isolerede områder, til at skabe positiv forandring gennem socialt iværksætteri og aktivisme.
Vores overordnede strategi er at skabe gode rammer for de unge, så de har mulighed for at engagere sig i deres samfund og bidrage til at skabe forandringer på tværs af de 17 Verdensmål.

Projektet har fokus på unge, der studerer på gymnasie-niveau og bor i fattige områder af Grabouw og Elgin Valley i Sydafrikas vestlige provins.
Gennem projektet inspireres de unge til at identificere sociale- og miljømæssige problemer i deres lokalsamfund og fremlægge mulige løsninger. Fokus er på problemstillinger, der relaterer sig til FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling for 2030. Det er blandt andet mindre fattigdom, højere lighed, klimaindsats, ligestilling mellem kønnene og bæredygtige byer og lokalsamfund.

Et vigtigt mål med projektet er at styrke de unges selvtillid og lære dem, hvordan de kan løse problemer gennem kritisk og kreativ tænkning. De arbejder med Design Tænkning som en struktureret ramme og metode. Det hjælper dem til at identificere problemer og udfordringer, tage ansvar og planlægge og udføre deres egne projekter fra start til slut. 
Design Tænkning er en projektudviklings-metode, hvor man lærer at løse komplekse problemer ved at afdække virkelige behov og empatisere med målgruppen, og samtidig lærer man at tænke kreativt og ’ud af boksen’.
Samtidig inddrages kunst og kultur også i undervisningen gennem en introduktion til dans, radio, maling og videografi. Vi mener, at kunsten kan bringe mennesker sammen og skabe nye fællesskaber på tværs af etniske og sociale skel. At kunsten kan konfrontere stigmatisering og fordomme ved at fokusere på, hvad folk har til fælles.

Projektet har særligt fokus på at inddrage og styrke unge kvinder som entreprenører og aktivister. Når man taler med unge kvinder i Grabouw, er en af de mest nedslående fællesnævnere, at de ofte har mistet håbet og troen på, at deres liv kan ændre sig til det bedre. De har svært ved at se, at der er en anden fremtid for dem end at blive mor i en tidlig alder eller håbe på at finde arbejde på en af de lokale farme eller fabrikker. Mange unge dulmer desuden håbløsheden med alkohol og stoffer.

 

Start
2017
– startet med støtte fra projektet Bekæmp Tøjspild.

Land
Sydafrika

Strategiske partnere
Designers without Borders South Africa
CISU – Civilsamfund i Udvikling

Verdensmål

Grabouw og Elgin Valley er to små landsbyer i Sydafrikas vestlige provins, som tilsammen har omkring 30.000 indbyggere. Det er svært at finde et præcist indbyggertal, da mange bor i slumlignende bebyggelser i udkanten af byen, og ikke er registreret hos myndighederne.
Området her har et klima meget lig det sydeuropæiske. Cape Winelands regionen er blandt andet kendt for sin produktion af vin og frugt.

Elgin Valley er kendetegnet af vinmarker og frugtlunde. En stor del af de unges familier lever i fattigdom udenfor disse store frugt- og vinfarme, hvor kun de heldige få finder arbejde. Arbejdet på fabrikkerne eller farmene er lavtlønnet og sæsonbetonet. Det betyder, at farmarbejdere går arbejdsløse halvdelen af året eller kun ansættes de få måneder, høstsæsonen varer.

Manglen på huse og antallet af tilflyttere i området har betydet, at uformelle beboelsesområder skyder op i udkanten af selve byen. ‘Uformel beboelse’ er ulovligt opførte huse. De er ofte bygget af blik, træ og plast, hvilket betyder, at der ikke er adgang til vand, el eller fungerende sanitetsforhold.

Den høje arbejdsløshed, lave indkomst og mangel på muligheder for at få en uddannelse er alle faktorer, som bidrager til de massive, sociale problemer som er en del af hverdagen i området.
Vold i hjemmet, seksuelt misbrug, kriminalitet, alkohol- og stofmisbrug er nogle af de mest dominerende problemer. Antallet af hiv-smittede er også meget højt – særligt i de uformelle beboelser – og det samme er tilfældet med tuberkulose.

Samtidig er der ingen ungdomstilbud eller ‘efter skole’ aktiviteter, for de familier, som ikke har råd til at betale for det. Sammen med faktorer som fattigdom og lavt håb for fremtiden, er det med til at højne risikoen for, at særligt teenagere tiltrækkes af det lokale bandemiljø eller andre destruktive ungdomsmiljøer.

Jeg tror, at det der har været helt særligt for mig er, at jeg ikke kun har lært en masse, men også haft et sted, hvor jeg følte mig sikker. Og hvor jeg ved, at der var nogen, der var parate til at hjælpe og støtte mig, hvis jeg havde brug for det.

Deagan, fra projektet 'Unge Stemmer'

“Teenagegraviditet er en realitet i vores samfund. Hvert år er der mange unge piger, som bliver gravide, og de fleste af dem kommer aldrig tilbage til skolen igen. Vi tænkte derfor, at det ville være en god idé at lave en kampagne, som sætter fokus på netop det, for at være med til at forebygge det. Vi arbejdede med en masse relevante aktører, som også kan hjælpe de unge. F.eks. sundhedsmyndighederne og social- og sundhedsarbejdere og også politiet. Vi lavede kampagnen på vores skole, og det gik virkelig godt, for der var mange af mine klassekammerater og andre på skolen, som kom til os bagefter og sagde tak. Nu ved de også, hvor de kan gå hen for at få hjælp.

På det personlige niveau har jeg lært en hel masse om mig selv ved at være med i programmet. Før var det meget abstrakt for mig, når folk talte om at samarbejde.
Men fordi vi gjorde det i praksis, så føler jeg nu, at jeg ved, hvordan jeg kan bidrage i en gruppe. Jeg forstår også bedre, hvorfor sådan noget som teenagegraviditet sker, og jeg tænker mere kritisk i dag.
N
oget af det vildeste, jeg har lært gennem projektet, er at man kan være med til at gøre en forskel på store, globale problemer gennem små græsrodsinitiativer! At jeg kan være med til at gøre noget her i lille Grabouw, det synes jeg er stort.”

Lurvine, fra projektet “Unge Stemmer”.

Vi er en frivillig not-for-profit organisation, og vi er afhængig af støtte fra private.