Skip to main content

Om Os

Vi arbejder i Danmark og Sydafrika og designer projekter, der skaber positiv, social forandring.
Vores vision er at bidrage til en mere lige, mere fair og mere bæredygtig verden.

Om DUG

Designere uden Grænser (DUG) blev grundlagt i 2012 på et samarbejde med danske designere, som donerer deres overskudsproduktion til vores arbejde. Sammen med designerne arbejder vi på at bekæmpe tøjspild og skabe en mere bæredygtig modebranche.
De midler, vi rejser fra salget af det donerede tøj, investeres direkte i egne projekter, der styrker særligt fattige og marginaliserede unge og kvinder i Sydafrika.
Vi engagerer os altså i projekter, som har til formål at give udsatte befolkningsgrupper viden, redskaber, vilje og styrke til at skabe positiv forandring i deres eget liv og i samfundet omkring dem.
Vores arbejde er baseret på frivilligt arbejde og lokale og globale partnerskaber.
v
Modebranchen har rekord i klimaforurening
I Danmark alene destrueres der hvert år 700 ton nyt tøj, og på verdensplan vokser mængden af ​​tøjspild i modeindustrien fortsat. Produktionen af tøj og tekstiler er en af de aktiviteter, der belaster vores klima og miljø allermest.
Med den nuværende hastighed vil tøjspild, dvs. tøj og tekstiler, der aldrig anvendes eller når forbrugeren, stige med ca. 60% mellem 2015 og 2030. Det vil betyde 148 millioner tons spild om året i 2030.
Løsningen er, at vi helt undgår overproduktion og spild. Men før  vi når dertil, er vi nødt til at handle på den eksisterende problemstilling, og modebranchen har stadig lang vej at gå. Heldigvis er der en del designere, som har valgt at tage skridtet mod en bæredygtig fremtid sammen med os.
v
Fashion Fundraisers i Cape Town
Vi sælger designernes donerede overskudsproduktion i Cape Town til lokale events: ”Fashion Fundraisers”. Dem holder vi med hjælp fra lokale frivillige og i samarbejde med vores partner: ”Designers without Borders South Africa”.
Al overskud herfra går direkte til vores lokale projekter for udsatte unge.
De kommer alle fra særligt fattige områder i landdistrikterne, hvor den eksisterende infrastruktur ikke giver mulighed for forandring, og hvor det internationale fokus på hjælpearbejde er fraværende.

Noget af det største for mig, er, at jeg har fået modet til at sige fra og gøre noget ved de ting, som jeg synes, er unfair.
Sidste år blev jeg mobbet meget på skolen, og det var rigtig hårdt.
Men nu har jeg vist, at jeg ikke vil finde mig i det - og jeg kan hjælpe andre til at få modet til også at sige fra. Jeg troede ikke, at man kunne ændre noget bare ved at tale om det - men det kan man!

Chloe, fra projektet "Sydafrikanske Forandringsagenter".

Vores Værdier:

Lighed og Retfærdighed

Vi arbejder med projekter, der styrker, oplyser og uddanner udsatte og marginaliserede mennesker og skaber mere lighed og retfærdighed.

Styrke Bæredygtig produktion og forbrug

Gennem uddannelse og andelsvirksomhed vil vi støtte projekter indenfor design og håndværk, som er baseret på miljømæssige og socialt bæredygtige principper.

Vi har samtidig et særligt fokus på at anvende genbrugsmaterialer og materialer, som er blevet ’smidt væk’.

Ikke for profit

Vi er en not-for-profit organisation.
Vi samarbejder derfor også kun med eller støtter arbejde, der er enten not-for-profit eller baseret på det 
social-økonomiske værdisæt. Med det social-økonomiske værdisæt er målet at skabe en indtægt – ikke til menneskene bag organisationen, men til fortsat udvikling, som kan gøre en forskel for udsatte mennesker og samfund. Alt overskud, der rejses gennem socialøkonomisk virksomhed, skal derfor geninvesteres i projekter, der styrker og oplyser målgruppen og har en positiv samfundsmæssig effekt.

Gennemsigtighed

Vi tror på, at gennemsigtighed er et helt centralt nøgleord, når det handler om at opbygge og drive en not-for-profit organisation. Vi lægger vægt på, at medlemmer og sponsorer har adgang til og overblik over, hvordan vi anvender vores økonomiske midler, samt hvilke beslutninger der ligger bag. 
Vores regnskab, formål og mål, bestyrelsesopbygning samt de kriterier, der ligger til grund for fordelingen af økonomiske midler, vil derfor altid være tilgængelige for foreningens medlemmer.

Deltagelse og Samarbejde

Vi mener, ud fra et solidarisk synspunkt, at selvstændighed, ejerskab og aktiv handling er nøglen til at ændre livsbetingelser for mindre priviligerede grupper. Vi lægger derfor vægt på, at de projekter, vi støtter, inddrager målgruppen og aktivt lader dem bidrage til at definere behov og løsningsstrategier.

Lokale Partnerskaber

Styrkelse af fællesskab og investering i partnerskaber er essentielt.
Vi tror på, at samarbejde med lokale organisationer i de områder, hvor vi arbejder, er en af forudsætningerne for at kunne opnå bæredygtige og lokalt integrerede projekter, som kan gøre en reel forskel.

Vi arbejder med de følgende strategiske temaer:

Inddragelse af marginaliserede unge

Undervisning af unge i demokrati, medborgerskab og kreativ tænkning er en integreret del af vores arbejde. Gennem partnerskabsprojekter skaber vi fællesskaber, hvor unge – fra et af verdens fattigste og mest ulige samfund – kan samarbejde og engagere sig i at ændre på deres vilkår.
Målet med vores arbejde er derfor at inddrage de unge og lade dem bruge de erfaringer, de selv har. De unge, som vores lokale partner arbejder med, er alle vokset op i meget fattige familier, hvoraf majoriteten lever under fattigdomsgrænsen. Men med den rigtige støtte og vejledning oplever vi, at de selv kommer med forslag til forandringer.
Sammen med vores lokale partner arbejder vi derfor ud fra den strategi, at når unge styrkes og inspireres
til at finde og bruge deres egen stemme, identificere og løse problemer i deres lokalsamfund – så kan de være med til at skabe visionær og positiv forandring.

Samtidig vokser de unges tro på, hvad de kan, når de oplever, at de kan bidrage til at designe løsninger på virkelige problemer, som påvirker både dem selv og deres samfund.

Lighed mellem køn

Ønsker man at skabe et samfund, hvor ethvert individ er ligestillet og har de samme muligheder, er det vigtigt at kigge på de forhold, der skaber ulighed. I de områder, hvor vi arbejder, er de muligheder, man har for at tage del i den sociale, politiske og økonomiske udvikling, ofte forbundet med ens køn.
Vi har derfor fokus på at støtte særligt unge kvinders ligeværdige deltagelse og oplyse dem om deres rettigheder. Vi faciliterer også møder mellem målgruppen og kvindelige entreprenører og aktivister. De fungerer som forbilleder og rollemodeller og demonstrerer, hvad piger og kvinder kan, når de får muligheden.

Vi inddrager også unge mænd direkte i vores projekter. Det er vigtigt, både for at de kan få en større forståelse for kvinders situation, men også også for at give dem en indsigt i deres egen kønsrolle.

Privat sektor Samarbejde

Vi mener, at samarbejde på tværs af brancher og sektorer, gør os i stand til at se, forstå og også løse problemer i fællesskab og på nye måder.

En vigtig del af vores strategi er derfor at samarbejde med danske designere, som ønsker at bidrage og er åbne overfor de muligheder og løsninger, som vi fremlægger.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Vores historie

Mød vores team