Skip to main content

Projekter

Læs mere om vores projekter i Sydafrika og Danmark

Bekæmp tøjspild

Unge Stemmer

Bæredygtig madkultur i Sydafrika

Vi har fokus på de følgende Verdensmål i vores arbejde

Det er vigtigt, at unge får mulighed for at deltage i lokale, nationale og globale sociale bevægelser og de muligheder for forandring, som de skaber.

En af Sydafrikas største udfordringer i dag er titlen som et af de mest ulige lande på jorden – kombineret med en befolkning, der er meget ung. Mere end en tredjedel af befolkningen er mellem 15 og 34 år.

Sydafrikanske unge er nødt til at navigere i et samfund, der er ekstremt opdelt efter race, fattigdom og social klasse, samtidig med at de kæmper med arbejdsløshed og står over for globale udfordringer som ekstremt vejr og tørke udløst af klimaforandringer.

Ulighed mellem kønnene er et afgørende samfundsproblem. Kvinder har stadig mindre mulighed for at få deres stemme hørt, tage en uddannelse eller bryde fri fra fattigdom og vold.

Hvis vi ønsker at nå FN’s Verdensmål for Bæredygtig udvikling for 2030 og sørge for, at ingen bliver glemt, er vi nødt til aktivt at arbejde for, at kvinder får mulighed for at deltage i samfundet på samme vilkår som mænd.

I 2019 erklærede den sydafrikanske regering kønsbaseret vold en national krise. En kombination af patriarkalske magtstrukturer, ulighed, fattigdom og få uddannelsesmuligheder gør sydafrikanske kvinder særligt sårbare. På grund af deres lavere social økonomiske status har de færre muligheder for og ressourcer til at undslippe vold i hjemmet og i samfundet generelt.

Vi arbejder for at sætte fokus på ansvarligt produktion og forbrug.

Vores mål er at sætte fokus på de store mængder tøj og tekstiler, der smides ud indenfor modebranchen. Vores mål er at være med til at skabe små, men vigtige forandringer i en verden, der er overvældet af overproduktion, overforbrug og fast fashion.

Vi er en frivillig not-for-profit organisation, og vi er afhængig af støtte fra private.